top of page

VÝBĚR ŠKOLKY OD A DO Z

Děti ve vnitřním dětském hřišti

TIPY A RADY PRO RODIČE, POSUĎTE,

ZDA JSTE V  DRÁČKOVĚ JAZYKOVÉ ŠKOLCE A JESLÍCH STRAHOV SPRÁVNĚ!

Nejste si jisti výběrem předškolního zařízení či máte zájem o reference?

Rádi se vám představíme! Kontaktujte nás na: info@drackovaskolka.cz

Jsme na sebe přísní - u nás je to v pořádku! :)

Prostředí

Při prohlídce školky byste se měli cítit příjemně. Prostředí by mělo být adekvátní z hlediska velikosti vůči kapacitě školky. Všímejte si zejména: vhodnosti budovy a zahrady pro pobyt dětí- dostatečné oslunění a osvětlení, zábradlí ve vhodných výškách, klidná lokalita s dostatkem zeleně, minimem aut a zahrada s vhodnými herními prvky, čistoty – je zásadní, protože ovlivňuje zdraví i bezpečnost dětí bezpečnosti – nábytek bez ostrých rohů, dobře zabezpečené vstupní dveře, okna a zásuvky opatřená dětskými pojistkami, skleněné plochy bezpečnostními fóliemi přizpůsobení prostředí dětem – dětské toalety, postýlky, dobře dostupná umyvadla i hygienické potřeby, úklidové prostředky naopak z dosahu dětí a nápaditosti prostředí – mělo by být tvůrčí, inspirativní a poskytovat pedagogům a dětem maximální škálu možností pro naplnění cílů vzdělávacího programu. Sledujte bezpečnostní a jiná ustanovení a řády, které maji být veřejně dostupné, evakuační a požární řád, hasicí přístroje a detektory kouře a ohně, označení únikových cest a východů, řádné označení životnosti na štítku hasicí techniky atd.

Personál školky

Prohlídku školky je vhodné si naplánovat na ranní až dopolední hodiny. Obvykle jde o čas, kdy ve školkách probíhají řízené aktivity, které naplňují cíle definované vzdělávacím programem školky. Můžete tak vidět pedagogy i děti při práci. Sledujte, jak učitelé s dětmi pracují i interpersonální komunikaci dětí a nebojte se ptát ředitelů na vše, co Vás ohledně práce učitelů napadne. Tato zkušenost je nezastupitelná a Vaše rozhodování velmi usnadní.

Hodnocení školky

Jak dlouho školka funguje? Kolik má dětí a v jakém věku? Splňuje všechna zákonná kritéria? Má školka pojištění odpovědnosti?

Program dětí

Jaký je denní režim školky? Jsou pro děti realizovány aktivity (např. solná jeskyně, koníčci, malování, keramika, hudební kroužky, sportovní a pohybové aktivity, atd.? V jakých skupinách děti pracují? Do jaké míry školka děti „vychovává“? Jakým způsobem Vás školka informuje o denním/týdenním programu dětí? Všímejte si, zda si děti pouze hrají nebo jsou jejich aktivity vyvážené z pohledu spontánních her a řízených činností. Zeptejte se na cíl daného týdne a nechte si vysvětlit formy a metody práce, kterými učitelé s dětmi cíle naplňují a nechte si ukázat výstupy z práce dětí. Zajímejte se o časové dotace řízených aktivit.

Zřizovatel školky a personál školky

Kdo je zřizovatelem školky? Kdo je v pozici jednatele nebo v pozici vedoucí osoby zřizovatele? Jaké vzdělání mají vedoucí a ostatní pracovníci školky? Jaké zkušenosti s prací s dětmi personál školky má? Jak dlouho personál školky v dané školce pracuje? S jakými externími spolupracovníky školka úzce spolupracuje (logoped, pediatr, dětský psycholog, Dětská Mensa ČR, Centrum nadání, z.s. Sportovní kluby a lektoři atd.)?

Stravování a pitný režim dětí

Jak je zajištěn celodenní pitný režim dětí? Je strava do školky dovážena nebo školka vaří sama? Kdo je případně dodavatelem stravy? Je dodavatel stravy akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy? V jaké kvalitě je strava (BIO)?

Historie školky

Kdy a s jakým cílem školka vznikla? Jaké projekty a úspěchy má za sebou? Co školka plánuje do budoucna změnit a zlepšit?

Komunikace s rodiči

Jakým způsobem školka komunikuje s rodiči? Jakým způsobem umí školka vyjít vstříc Vašim potřebám? Jakým způsobem se můžete sami informovat o dění ve školce (například web dítěte s podstatnými informacemi, fotografiemi z aktivit, portfoliem dítěte)? Vytváří školka pravidelná hodnocení dětí? Uplatňuje a dodržuje školka GDPR pravidla?

Ceny a platební podmínky

Co je v ceně a co je případně hrazeno zvlášť? Jakým způsobem se platí školné?V jaké míře refunduje školka absence? Je možné absence nahrazovat? Všeobecně platí, že čím jednodušší ceník, tím důvěryhodnější školky. Jedna cena za vše (platná po min. 1 školní rok) je většinou zárukou kvalitního výběru.

Co mi může mateřské školka nabídnout „navíc“? Umí školka zajistit dopravu dětí, večerní, noční nebo víkendové hlídání? Existují ve školce speciální kurzy a kroužky pro rozvoj dětí v těch oblastech, které mají opravdu rády a/nebo jsou na ně nadané?

bottom of page