top of page

THEMATIC AREAS OF TEACHING

ZÁŘÍ

1.9. – 11.9. 2020 „Dobrý den školko“

 • Vítáme nové kamarády – poznat nové kamarády, vytvoření kamarádských vazeb

 • Výlet po třídě - seznámit se s prostředím MŠ

 • Ach ta jména - znát své jméno, značku a jména ostatních dětí ve třídě

 • Spokojené tváře - vypěstovat, upevnit návyky a zásady správného chování

 • Co je ve třídě - získat informace o vzájemné poloze předmětů ve třídě s jejich popisem

Klíčové kompetence:

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

 • domlouvá se slovy i gesty, rozlišuje některé symboly a rozumí jejich významu i funkci

Pobyt venku:

 •  seznamovat s pravidly při pobytu na zahradě MŠ, na ulici a na silnici, seznámení s důvodem nošení reflexních vest

 • hry na zahradě MŠ

 • volné hry dětí v parku a na hřišti poblíž MŠ

 

14.9.2020 – 2.10.2020 „Já a můj domov“

 • Kde asi bydlím - umět rozeznat a poznat rozdíly mezi životem ve městě, na vesnici a obydlím zvířat a umět je charakterizovat typickými znaky

 • Můj pokojíček – umět pojmenovat místnosti v domě/bytě a dokázat rozeznat jaký nábytek je pro kterou místnost typický

 • Co je vpravo, vlevo - nahoře a dole? - umět pojmenovat tyto pojmy + vpředu a vzadu, dokázat je prakticky používat

Klíčové kompetence:

 • využívá dosavadních zkušeností, fantazii a představivosti

 • při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje

Pobyt venku:

 • určovat různá obydlí

 • navštívit město - náměstí

 • volné a spontánní hry dětí

 • pozorovat měnící se okolí

bottom of page